Papyrus پاپیروس خلاصه کتاب استارتاپ

قسمت دوازدهم - سختی کارهای سخت

December 22, 2021

خلاصه کتاب سختی کارهای سخت

The Hard Thing About Hard Things

وقتی حرف استارتاپ و کارآفرینی میشه، معمولا اون روزهای خوش پولدار شدن و گذروندن تعطیلات طولانی مدت و ساعات کاری کم و منعطف به ذهنمون میرسه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه. استارتاپ داشتن یعنی حرکت دائم بین خوشحالی و ترس، بین سرخوشی و هراس؛ مدیریت استارتاپ یعنی انتخاب بین وحشتناک و فاجعه، کارآفرینی روزهای سخت زیاد داره و این کتاب یک راهنما برای مدیرعاملهاست، برای تصمیم گیری بهتر تو روزهای سخت و کارهای سخت.

سختی کارهای سخت از بن هاروویتز 

متن و روایت: امین علیرضایی

حامی مالی: زیتل

پادکست پیشنهادی: اگزیت کست

Podbean App

Play this podcast on Podbean App